De Unie van Waterschappen, in de engelse uitvoering. Er is gekozen om de Nederlandse en de Engelse website los van elkaar te ontwikkelen en te beheren. De basis voor de engelse website is de nederlandse versie van Unie van Waterschappen website www.uvw.nl.