ipad screenshot gvoorg.nl

Golf voor gehandicapten, golf om te revalideren of om gewoon te bewegen voor mensen met een beperking. Dat is waar GvoorG voor staat. Zoals zo vele andere stichtingen steunt de stichting GvoorG bijdragen in de financiële en materiële zin op sponsoren en partners.

Wij zijn de moeilijkste niet en dus, voor een goed verhaal en het mogen aanschouwen van mensen die met veel passie dingen in beweging zetten, hebben we website omgezet en de kosten hiervoor geschonken aan de stichting GvoorG.